Geesten van de zee

Noch dier, noch plant. Geesten van de zee. Zonder botten, ik kijk door hen heen, maar hun mysterie blijft.