Stroom

Stroom als een blad mee met de Leuvenumse beek of blijf haken achter een afgebroken tak.

fluvius-1

fluvius-7

Meanderende beek

Boerenzwaluw boven de Hierdense beek  fluvius-5

Wild zwijn in de Leuvenumse beek

fluvius-12

fluvius-11

fluvius-13

jacob kaptein